Skicka med post

Skicka knivar till oss?  Så här gör du:

Vill du skicka dina knivar till oss? Det går jättebra, gör så här för ett av de mer praktiska fraktsätten:

Packa knivar, saxar m.m. väldigt noggrant i en stadig kartong eller liknande. Se till så att knivarna inte ligger löst och kan sticka ut någonstans, för allas säkerhet. 

Mobirise

Lämna in hos ett postombud Boka frakt, tur och retur här: https://portal.postnord.com/skickadirekt/
och skicka till nedanstående adress:

Allslipning
Tyggårdsgatan 1
291 32 Kristianstad

Bifoga dina uppgifter. Vi behöver:
• Förnamn och efternamn
• Gatuadress
• Postnummer och ort
• Mobiltelefonnummer
• Mailadress, om du har.

Notera att du själv ansvarar för att dina knivar emballeras på ett sätt som är säkert både för transportörens personal, för oss och för dina knivar.  

Mobirise

© 2023 Allslipning